Korea News

PrintClose

Hội Thánh Paldal, Suwon dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh

  • Nation | Hàn Quốc
  • Date | June 05, 2012
Siôn phá vỡ tối tăm và chiếu sự sáng của sự cứu rỗi, đang được xây dựng ở khắp mọi nơi. Ngày 5 tháng 6, Hội Thánh Paldal, Suwon đã dâng lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh với lễ thờ phượng ngày thứ ba.

Mẹ đã cầu nguyện cảm tạ lên Cha đã ban phước hiến dâng Hội Thánh cho khu vực Su Won, và cầu khẩn xin ban năng lực truyền đạo để cho những linh hồn bị nguy hiểm trong sự tối tăm có thể được nghe thấy tiếng kèn mà các con cái Siôn đang thổi mạnh dạn.

ⓒ 2012 WATV


ⓒ 2012 WATV