한국어 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Tiếng Việt Português Русский LoginJoin

Login

welcome

Thank you for visiting the World Mission Society Church of God website.

You can log on to access the Members Only area of the website.
Login
ID
Password

Forgot password? / Join

South Korea

Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Kèn Thổi, Đại Lễ Chuộc Tội, Lễ Lều Tạm năm 2015

  • Nation | Hàn Quốc
  • Date | September 14, 2015

Lễ trọng thể mùa thu năm 2015 được bắt đầu từ ngày 14 tháng 9 (ngày 1 tháng 7 thánh lịch) là Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Kèn Thổi đã được kết thúc bởi Ngày Sau Cùng Đại Hội Lễ Lều Tạm, ngày 5 tháng 10. Vào thời kỳ này, các thánh đồ ở 2.500 Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên toàn thế giới đã cầu khẩn sự tha tội và phước lành của Thánh Linh mưa cuối mùa. Các thánh đồ dồn sức trong Tin Lành đúng như ý nghĩa của lễ trọng thể thu hoạch lúa mì phần linh hồn và trải qua mùa thu nóng bỏng hơn bất cứ lúc nào.

Hối cải thật sự vượt quá sự biến hóa tạm thời _ Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Kèn Thổi

Lễ Kèn Thổi bắt nguồn từ lịch sử thổi kèn giục ăn năn hối cải trước Đại Lễ Chuộc Tội. Mẹ mở cánh cửa của lễ trọng thể mùa thu bởi cầu nguyện khẩn thiết mong ước rằng mọi con cái hối cải ăn năn toàn tâm, mạnh mẽ thổi kèn giục ăn năn, và chia sẻ phước lành của sự tha tội cùng nhau với muôn dân thế gian.

ⓒ 2015 WATV
Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol rao truyền nguồn gốc và ý nghĩa của Lễ Kèn Thổi, và nói nhấn mạnh rằng để hối cải và được tha tội trọn vẹn thì phải có cầu nguyện, là nền tảng bởi đức tin chắc thật. Tiếp theo, mục sư giục các thánh đồ rằng “Hối cải chân chính là vượt quá sự biến hóa tạm thời, vứt đi lốt người cũ hoàn toàn, mặc lấy người mới. Giống như Giôna hối cải, rao truyền lời của Đức Chúa Trời và làm cho những người dân Ninive trở về từ tội lỗi, thì chúng ta cũng hãy truyền bá Tin Lành bằng tâm linh hối cải, và hoàn thành lịch sử của sự tha tội và sự cứu rỗi trên toàn thế giới.” (Hêbơrơ 7:22-25, Luca 18:1-8, Luca 11:5-13, Luca 15:3-24, Ôsê 14:1-4, Côlôse 3:1, Công Vụ Các Sứ Đồ 14:22).

ⓒ 2015 WATV
Trong vòng 10 ngày, tuần lễ cầu nguyện Đại Lễ Chuộc Tội được bắt đầu từ buổi tối Lễ Kèn Thổi. Cùng lúc, “Lễ hội truyền đạo Lễ Lều Tạm thanh niên Hàn Quốc năm 2015” được mở màn. Các thánh đồ dâng lên cầu nguyện xưng tội đã qua vào buổi sáng và tối, và mọi lứa tuổi chủ yếu là ban thanh niên vội vã chuyển bước chân để kết quả xứng đáng với sự ăn năn.

Kỷ niệm ân điển chuộc tội lớn lao của chúng ta bởi hy sinh _ Đại Nhóm Hiệp Thánh Đại Lễ Chuộc Tội

Ngày 23 tháng 9 (ngày 10 tháng 7 thánh lịch) là ngày thứ 10 kể từ Lễ Kèn Thổi, Đại Nhóm Hiệp Thánh Đại Lễ Chuộc Tội được cử hành. Mẹ dâng cảm tạ lên Cha, Đấng ban cho Đại Lễ Chuộc Tội để tha thứ tội lỗi của các con cái, và cầu nguyện để các con cái - những người dâng lên khói hương của cầu nguyện khẩn thiết trong vòng 10 ngày, được rửa sạch trắng như tuyết, sống bởi đức tin chí thánh và tin kính.

Đại Lễ Chuộc Tội là lễ trọng thể mà Đức Chúa Trời quy định để tha thứ tội lỗi của người dân. Vào thời đại Cựu Ước, thầy tế lễ một năm một lần đi vào nơi chí thánh vào Đại Lễ Chuộc Tội để chuộc tội của người dân, và cử hành nghi thức nhận hai tay trên con dê đực được bắt thăm về Axasên, xưng trên nó tội ác của người dân, rồi đuổi nó vào đồng vắng. Điều này có nghĩa rằng tội lỗi của người dân được đảm đương ở đền thờ sẽ chuyển sang Satan mà được biểu tượng bởi Axasên và sẽ biến mất.

Thông qua nghi thức Đại Lễ Chuộc Tội, tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol giải thích quá trình và nguyên lý tội lỗi của loài người được tha thứ. Mục sư dặn dò rằng “Tội lỗi của chúng ta không phải bị biến mất tự nhiên đâu mà được tha thứ bởi “luật pháp của Thánh Linh sự sống” (Rôma 8:1-2) mà được lập bởi sự vất vả và hy sinh của Đức Chúa Trời. Hãy ghi khắc ân điển của của Đức Chúa Trời, Đấng gánh nặng tội lỗi của chúng ta và hy sinh, để không phạm tội nữa.” Hơn nữa, mục sư nói mạnh mẽ rằng “Hãy nghĩ xem chúng ta có thể dâng điều gì lên Đức Chúa Trời, Đấng ban hàng vạn phước lành như sự cứu rỗi, sự sống đời đời, sự tha tội v.v... Hãy hiểu biết tấm lòng của Đức Chúa Trời, Đấng vui mừng nhất sự hối cải của tội nhân, và gắng sức trong việc dẫn dắt nhiều linh hồn trở về từ tội ác.” (Lêvi Ký 23:26-31, Lêvi Ký 16:3-22, Mathiơ 9:13, Rôma 8:1-2, Luca 15:7).

ⓒ 2015 WATV

Lúa mì dư dật được gặt trong lịch sử Thánh Linh _ Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Lều Tạm & Ngày Sau Cùng Đại Hội

Các thánh đồ trên toàn thế giới cảm tạ sâu sắc về ân điển chuộc tội lớn lao và mong chờ Lễ Lều Tạm, vào ngày 28 tháng 9 (ngày 15 tháng 7 thánh lịch), tham dự Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Lều Tạm bằng tấm lòng hồi hộp mong đợi phước lành của Thánh Linh mưa cuối mùa như thác nước. Từ Lễ Kèn Thổi, nhiệt khí của Tin Lành trở nên nóng bừng lên, và ở Hàn Quốc thì vào kỳ nghỉ - Trung Thu trúng vào Lễ Lều Tạm, việc kết trái cũng được nối tiếp, khuôn mặt của các thánh đồ tham dự lễ thờ phượng lễ trọng thể sáng sủa hết mức.

Đại Nhóm Hiệp Thánh cuối cùng giữa 3 kỳ 7 lễ trọng thể cũng được bắt đầu bởi cầu nguyện của Mẹ. Mẹ mong nguyện rằng Thánh Linh mà Đức Chúa Trời hứa ban cho được đổ xuống dồi dào trên hết thảy mọi con cái giữ Lễ Lều Tạm, và cầu khẩn để các thánh đồ chí thánh được biểu tượng bởi trái được dẫn vào Siôn giống như đem vào kho tàng lúa mì được gặt vào mùa thu, và lời tiên tri hoàn thành Tin Lành được ứng nghiệm nhanh chóng.

Mục sư Kim Joo Cheol bắt đầu giảng đạo bởi lời rằng “Giống như lời Đức Chúa Trời đã phán rằng “Ngày rằm tháng bảy nầy là lễ lều tạm, trải qua bảy ngày đặng tôn kính Ðức Giêhôva.” (Lêvi Ký 23:34), hãy nghĩ về công việc chúng ta phải làm vào Lễ Lều Tạm là lễ trọng thể vì Đức Chúa Trời.” Rồi mục sư đánh thức nhận biết rằng “Đức Chúa Trời vui lòng sự vâng phục hơn là hàng ngàn chiên đực hay là hàng vạn sông dầu. Giống như Môise, Giôsuê, Ghêđêôn, và Đavít, dầu hoàn cảnh khô cằn và chướng ngại vật tìm đến, hãy tin rằng không có điều gì không được đối với người mà Đức Chúa Trời ở cùng, và hãy vâng phục lời, rao truyền dầu họ nghe, dầu chẳng khứng nghe. Đó là đạo lý của những người được tha tội trước.” (Xachari 14-7-21, Giăng 7:2-39, Xuất Êdíptô Ký 35:1-21, Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:6, Mathiơ 28:18-20, Êsai 60:20-22).

Lễ Lều Tạm bắt nguồn từ lịch sử khi Môise tuyên bố lời của Đức Chúa Trời phán rằng hãy xây dựng đền tạm để bảo quản Mười Điều Răn, những người tự nguyện đã mang đến nguyên liệu dựng nên đền tạm trong vòng 7 ngày kể từ ngày 15 tháng 7 thánh lịch. Vào Cựu Ước, người dân xây dựng đền tạm và vui mừng ở lại trong đó trong 7 ngày, còn vào thời đại Tân Ước, lịch sử ấy được ứng nghiệm bởi đại hội truyền đạo dẫn dắt các thánh đồ được biểu tượng bởi nguyên liệu dựng nên đền thánh trên trời.

Theo đó, sau Đại Nhóm Hiệp Thánh, đại hội truyền đạo Lễ Lễu Tạm được tổ chức trong vòng 7 ngày. Tin tức rằng số thánh đồ mới hàng ngày tăng thêm kỷ lục được truyền đến từ khắp mọi nơi trên làng địa cầu, làm cho bầu không khí của Tin Lành càng nóng nhiệt, rồi Ngày Sau Cùng Đại Hội - ngày 5 tháng 10 (ngày 22 tháng 7 thánh lịch) đến.

Mục sư Kim Joo Cheol cho biết nguồn gốc và ý nghĩa của Lễ Lều Tạm, và chấp hành lễ thờ phượng buổi sáng, giảng đạo rằng “Điều kiện nhận Thánh Linh mưa cuối mùa là sự nhận biết trọn vẹn Đức Chúa Trời. Hãy sốt sắng rao truyền Đức Chúa Trời Chân Thật để mọi người ở các lục địa, đất nước, thành phố, và làng quê đi vào ân điển của Thánh Linh.”

Tiếp theo, vào lễ thờ phượng buổi chiều, Mẹ trực tiếp giáo huấn với chủ đề “Hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời đang khi mình gặp được”. Vui mừng với tin tức kết trái liên tục trên toàn thế giới, Mẹ gửi lời cảm ơn lặp đi lặp lại tới các con cái gắng sức trong Tin Lành, rồi đánh thức rằng “Vì không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật (II Têsalônica 2:10) nên đầy tràn công việc độc ác dưới lịch sử của Satan. Bây giờ nhiều linh hồn bị lung lay vì khát về nghe lời lẽ thật. Giờ chính là thời điểm cả loài người phải gặp Đức Chúa Trời. Rao truyền Đức Chúa Trời - Sự Yêu Thương tới hàng xóm và xã hội là tình yêu thương mà các vị phải thực tiễn. Nhờ cậy vào Đức Chúa Trời đã phán rằng “Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi.”và siêng năng rao truyền lẽ thật thì sẽ đến ngày được sáng láng đời đời như ngôi sao trên trời, vậy hãy có đức tin không bao giờ từ bỏ cho đến cuối cùng.” (Êsai 55:6, II Timôthê 3:1-5, Êsai 24:1-5, Giêrêmi 6:17-19, Amốt 8:11-13, Rôma 10:13-15, Êsai 43:1-2).

Giống như các sứ đồ Hội Thánh Sơ Khai nhận Thánh Linh mưa đầu mùa Lễ Ngũ Tuần, làm chứng Đức Chúa Jêsus Christ một cách dạn dĩ, rao truyền Tin Lành vượt quá hàng rào của Giêrusalem cho tới tận ngoại bang, các thánh đồ Hàn Quốc và nước ngoài đạt thành tích Tin Lành đáng ngạc nhiên nhờ Thánh Linh mưa cuối mùa trong thời kỳ lễ trọng thể mùa thu. Tuy nhiên, mọi người đều nói rằng đây không phải là kết thúc mà là sự bắt đầu mới.

“Dầu đại hội truyền đạo Lễ Lều Tạm kết thúc, nhưng chúng tôi sẽ kéo dài lễ hội của niềm vui tìm lại gia đình trên trời cho đến khi hết thảy 7 tỷ dân số trên làng địa cầu nghe lẽ thật giao ước mới. Làm việc Tin Lành bởi một tấm lòng đồng nhất và một Thánh Linh cùng với các người nhà Siôn trên thế giới, chúng tôi mong gặt hết thảy trái chín, và đưa họ vào trong kho Nước Thiên Đàng càng sớm càng tốt.”

Trong khi các thánh đồ ở Hàn Quốc và nước ngoài rao truyền lẽ thật tới các tầng lớp xã hội bằng nhiều cách đa dạng để đưa suy nghĩ vào thực hành, được triển vọng rằng tốc độ trưởng thành Tin Lành sẽ càng nhanh vọt.
Church Intro. Video
CLOSE
Internet
City church spreads love through blood drive
Internet
Young volunteer group receive Salford Citizen Award
Internet
ASEZ WAO voluntary clean up group receives Salford Citizen Award for Community Service