한국어 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Tiếng Việt Português Русский LoginJoin

Login

welcome

Thank you for visiting the World Mission Society Church of God website.

You can log on to access the Members Only area of the website.
Login
ID
Password

Forgot password? / Join

South Korea

Lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng Hội Thánh Yeoju & Jungchon Daejeon, Hàn Quốc

  • Nation | Hàn Quốc
  • Date | June 28, 2016
Các thánh đồ mới đổ dồn vào hòa nhịp theo “Phong trào truyền đạo 7 tỷ nhân loại”. Hai cái nôi của Tin Lành được xây lập để ôm ấp các thánh đồ. Đó là Hội Thánh Yeoju và Hội Thánh Jungchon, Daejeon. Buổi tối ngày 28 tháng 6 và ngày 12 tháng 7, lễ thờ phượng kỷ niệm hiến dâng hai Hội Thánh kiêm lễ thờ phượng Ngày Thứ Ba được dâng lên.

ⓒ 2016 WATV

Mẹ dâng cầu nguyện cảm tạ lên Đức Chúa Trời Cha - Đấng ban cho đền thờ ân huệ và phước lành, rồi chúc phước cho đền thờ mới rộng rãi được đầy dẫy bởi những người yêu mến Đức Chúa Trời. Hơn nữa, Mẹ gửi lời cảm ơn tới các thánh đồ vất vả cho đến khi đền thờ được dâng hiến, và chào mừng các thánh đồ địa phương lâu lắm mới được gặp, khích lệ họ rằng “Trong khi sinh sống, dầu có việc mệt nhọc và khó khăn, nhưng đối với chúng ta có Nước Thiên Đàng - nơi không có kể cả lo lắng, kể cả đau đớn, nên hãy luôn gắng sức lên bằng sự trông mong đi vào Thiên Đàng.”

Ở Hội Thánh Yeoju, tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol giảng đạo với nội dung rằng “Mọi lời tiên tri Kinh Thánh chắc chắn được ứng nghiệm bởi quyền năng của Đức Chúa Trời.” (Sáng Thế Ký 1:1-8, Mathiơ 24:14). Và trong lễ hiến dâng Hội Thánh Jungchon, Daejeon thì mục sư giảng đạo lời của Đức Chúa Trời với chủ đề “Hãy giống với Đức Chúa Trời”. Mục sư Kim Joo Cheol nói nhấn mạnh rằng “Chúng ta hãy giống với Đức Chúa Trời và hoàn thành liên hiệp trọn vẹn bởi tình yêu thương. Hãy nhận biết bản chất của Tin Lành, là thực tiễn tình yêu thương lớn nhất và là phụng sự phần linh hồn có giá trị nhất, và hãy gắng sức trong việc cứu rỗi linh hồn đang bị chết dần.” (I Giăng 4:7-21, Mác 1:35-38, II Timôthê 4:1-2). Trên khuôn mặt của các thánh đồ trả lời mạnh mẽ “Amen”, có chứa đựng quyết tâm cứng rắn sẽ đảm đương sứ mệnh ấy.

_ Hội Thánh Yeoju
Hội Thánh Yeoju nằm ở địa phương trong lành; có sông Namhan chảy hiền hòa, xung quanh có ven sông và đồng bằng mầu mỡ. Hình dáng bên ngoài tao nhã và sạch sẽ hài hòa với phong cảnh thiên nhiên xung quanh thu hút tầm mắt của những người đi qua.
Các thánh đồ Hội Thánh Yeoju sốt sắng trong công việc Tin Lành, và tiến hành liên tục hoạt động làm sạch môi trường ở đường phố và vườn chơi, và phụng sự giúp đỡ những người cao tuổi và những người khuyết tật. Trong vòng 10 năm qua, Hội Thánh Yeoju ở cùng người dân với tư cách là hàng xóm tốt. Vào ngày lễ hiến dâng Hội Thánh này, các nhân viên cơ quan hành chính như tòa thị chính, hội nghị thành phố v.v... gửi lời chúc mừng liên tiếp.

ⓒ 2016 WATV
The Yeoju Church


_ Hội Thánh Jungchon, Daejeon
Hội Thánh Jungchon, Daejeon được cấu thành bởi 2 tòa là đền thờ lớn với ngoại hình phong nhã, cùng tòa giáo dục với ngoại hình theo phong cách châu Âu. Chí hướng “Hội Thánh thông hiểu hàng xóm”, thông qua nhiều nhóm họp, các thánh đồ rao truyền sự trông cậy và hạnh phúc tới những người dân bị kiệt sức trong ngày thường. Các thánh đồ cho biết ý chí sẽ chăm chỉ rao truyền sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời được quy kết bằng “tình yêu thương”, và nói rằng “Như có thể biết được thông qua tin tức đạt Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Nữ hoàng Anh quốc, hoạt động phụng sự chứa tình yêu gieo trồng niềm vui và cảm động cho nhiều người.”
ⓒ 2016 WATV
The Daejeon Jungchon Church

Church Intro. Video
CLOSE
Internet
3rd ASEZ WAO Environmental Forum Raises Awareness on Climate Change
Internet
Local group removes invasive plant from Pretoria’s Groenkloof Nature Reserve
Internet
Volunteers remove invasive plants from Groenkloof Nature Reserve